Intro – Helsingin Paperipaja esittäytyy / Intro – Helsingin Paperipaja presents

Näyttely Yö Galleriassa 17.–27.2.2022, Lönnrotinkatu 33, Helsinki

(scroll down for English)

Materiaalin historia osana teosta. Pintaan tehty jälki, kosketus. Materiaalin elinkaari ja sen vahva yhteys maahan. Kuuluu asiaan, että sille tapahtuu kaikenlaista – se muuttuu, kahisee, rypistyy, haalistuu, haurastuu. Kuitenkin optimaalisissa olosuhteissa se on käytännössä ikuista.

Paperi voi olla alusta, väline, lähtökohta tai sisältö. Näyttelyn kuusi taiteilijaa ovat omista lähtökohdistaan, erilaisia reittejä kulkien päätyneet saman materiaalin ja käsitteen äärelle. Heitä kiinnostaa paperin ilmaisuvoima ja sen luonne, miten paperi ajan saatossa hajoaa takaisin osaksi maata. Sen vahvuus ja samaan aikaan sen katoamisen helppous – vaatisi vain pienen kipinän ja teos muuttuisi tuhkaksi.

Susanna Autiota, Outi Koivistoa, Astri Laitista, Emma Peuraa, Irma Tonteria ja Maria Valkeavuolletta yhdistää rakkaus paperiin sekä heidän perustamansa yhdistys Helsingin Paperipaja ry. Yhdistys ylläpitää Helsingin Roihupellossa työhuoneyhteisöä sekä avointa paperinvalmistuspajaa, jossa tehdään korkeatasoista nykytaidetta perinteisiä kädentaitoja kunnioittaen. Yhdistys järjestää myös paperinvalmistuskursseja. Pajan perustamista on tukenut Taiteen edistämiskeskus ja Suomen kulttuurirahasto.

https://www.yory.fi/fi/etusivu

Exhibition at Yö Gallery 17–27 February 2022, Lönnrotinkatu 33, Helsinki

The history of the material as part of the work. A trace made to the surface, a touch. The lifespan of the material and it’s strong connection to the earth. It is only natural that all kinds of things happen to it﹣it changes, rustles, wrinkles, creases, fades, becomes fragile, perishes. However, in optimal circumstances it is practically eternal.

A paper can be a platform, a medium, a starting point, or the content. The six artists of the exhibition have their own starting points, and they have travelled different paths to arrive at the same material and concept. They are interested in the paper’s capacity of expression and its character, how paper will eventually become part of the soil again. On one hand, it is strong, and, on the other, it has tendency to vanish﹣it would require merely one spark and the work would transform into ash.

The artists Susanna Autio, Outi Koivisto, Astri Laitinen, Emma Peura, Irma Tonteri and Maria Valkeavuolle share the love for paper, and together they have founded the association Helsingin Paperipaja ry. The association constitutes an artist community and an open papermaking studio that produces contemporary art by using traditional craft methods. The association also arranges papermaking courses. The Arts Promotion Center Finland and the Finnish Cultural Foundation have supported the founding of the studio.

https://www.yory.fi/en/front-page

Published by helsinginpaperipaja

Papermaking workshop in Helsinki, Finland. Paperinvalmistuspaja Helsingin Roihupellossa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s